Нашите продукти

Предлагаме на пазара собствени уникални уеб-базирани продукти, предназначени за потребители в различни сфери на икономиката. Активната работа с нашите клиенти е източник на вдъхновение за нас и ни позволява непрекъснато да развиваме и допълваме продуктовата си гама.

PM-Pro icon

PM-Pro

Софтуерът който ще систематизира, автоматизира и облекчи Вашата работа, ако вие сте специализирано дружество - професионален домоуправител.

PM-Pro icon

PM-Home

Софтуерът от който имате нужда, за да извършвате с лекота вашата дейност, ако сте домоуправител - физическо лице.

PM-Pro icon

EcoPro_CRM

Онлайн система за работа с клиентите на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

PM-Pro: Софтуер за професионални домоуправители

Разработихме и предлагаме на пазара специализиран софтуер за професионални домоуправители PM-Pro.

Софтуерът е предназначен да систематизира, автоматизира и облекчи работата на специализираните дружества, предоставящи услуги по управление на сгради в режим на етажна собственост, както и на фирми, занимаващи се с управление на имоти.

PM-Pro е продуктът, който позволява пълно обхващане и лесно управление на всички финансови и административни аспекти от взаимоотношенията на професионалните домоуправители с техните клиенти.

Основните предимства в това направление са:

 1. Пълна интеграция с ePay/Easypay, което осигурява на абонатите възможност да следят и плащат своите задължения онлайн или на каса. Интеграцията е направена чрез онлайн протокола на ePay, което позволява без човешка намеса, генерираните задълженията от PM-Pro да се отразят автоматично в ePay/Easypay, а платените такива да се отчитат в реално време от системата;
 2. Въвеждане на неограничен брой етажни собствености и неограничен брой апартаменти към тях, с техните индивидуализиращи ги характеристики ( като номер, квадратура и т.н. ), свързани с последващия избор на критерии за разпределението на разходите/приходите;
 3. Въвеждане на неограничен брой прецизно конфигурируеми бюджетни пера за даден отчетен месец и месечен бюджет за всеки един обект;
 4. Генериране на месечните задължения според генерираните бюджетни вноски за всеки от апртаментите с един клик след приключване на бюджета за даден отчетен месец и изпращането им към ePay/Easypay, включително изпращане на уведомление на всеки един от Вашите клиенти на електронната му поща;
 5. Възможност за автоматично издаване/изпращане на фактури на Вашите клиенти - юридически лица, с детайлно описание на разходите. Услугата включва създаване на индивидуален дизайн с Вашето лого;
 6. Продуктът позволява персонализиране по отношение на справките и обратната информация, която професионалните домоуправители да получават, с цел пълно следене на: наличности в каси, банкови сметки, задължения на обекти и т.н.

PM-Pro е предназначен да облекчи до минимум административните аспекти от взаимоотношенията на професионалните домоуправители с техните клиенти и да осигури пълна прозрачност на услугата.

PM-Pro има интеграция с клиенткия портал PM-Client ( http://pm-pro.net/clients ), откъдето абонатите могат да следят своите задължения, плащания и разходи на етажната собственост в реално време, както и да виждат различни видове други документи, които Вие решите да публикувате в системата.

Линк към сайта на продукта: http://pm-pro.net/page/home

[ Изпратете ни запитване за оферта ]

PM-Home: Софтуер за домоуправители - физически лица

Продуктът представлява олекотена версия на PM-Pro, в която са запазени основните ключови функционалности на системата, като същевременно е освободен от характеристиките, свързани с едновременното управление на много етажни собствености. С PM-Home Вие можете бързо, лесно и безпроблемно да обхванете всичко, свързано с управлението и отчитането на финансите във Вашия вход или кооперация.

С PM-Home вие можете:

 1. В случай, че имате нужда - да ползвате пълната интеграция с ePay/Easypay, което осигурява на Вашите съкооператори възможност да следят и плащат своите задължения онлайн или на касите на Easypay, а платените такси ще се отчитат в реално време от системата;
 2. Да въвеждате пълен набор от индивидуализиращите характеристики на всеки апартамент и обект в етажната собственост ( като имена, номер, квадратура и т.н. ), свързани с последващия избор на критерии за разпределението на разходите/приходите;
 3. Да съставяте, редактирате и изпечатвате електронна домова книга;
 4. Да въвеждате неограничен брой прецизно конфигурируеми бюджетни пера за месечния бюджет;
 5. Да генерирате месечните задължения според генерираните бюджетни вноски за всеки от апртаментите с един клик след приключване на бюджета за даден отчетен месец и да ги изпращате към ePay/Easypay, включително като електронно уведомление на всеки един от Вашите съкооператори на електронната му поща;
 6. Автоматично да издавате и изпращате фактури на наемателите - юридически лица в етажната собственост, с детайлно описание на разходите;
 7. Лесно и бързо да следите наличностите в касата, банковата сметка, задълженията на апартаментите и т.н.

С PM-Home ще облекчите до минимум работата си по администрацията на етажната собственост, като същевременно ще осигурите пълна прозрачност на услугата пред живущите в кооперацията.

PM-Home има интеграция с клиенткия портал PM-Client ( http://pm-pro.net/clients ), откъдето всички живущи могат да следят своите задължения, плащания и разходи на етажната собственост в реално време, както и да виждат различни видове други документи, които Вие решите да публикувате в системата – документи за разходи, обявления за предстоящи събития, общи събрания и т.н.

Линк към сайта на продукта: http://pm-pro.net/page/home

[ Изпратете ни запитване за оферта ]

EcoPro_CRM: Електронна онлайн платформа за работа с клиенти

EcoPro_CRM e web-базирана софтуерна платформа, разработена съвместно с нашия партньор Brushcode и специално предназначена за обслужване на процеса на работа между лицензираните организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и техните клиенти (членове на организацията).

Системата позволява, чрез лесен достъп през интернет, клиентите на организацията да:

 1. Подават справки за пуснатите от тях на пазара продукти;
 2. Генерират от системата фактури, на базата на подадените справки;
 3. Генерират дебитни/кредитни известия при корекция на декларираните данни;
 4. Следят своите задължения по договорите с организацията;
 5. Правят справки за обобщените количествата и начислените суми по фактурите за зададен от тях период;
 6. Да видят/свалят/прикачат различни документи, които да облекчат работата им по договорите за членство.

Системата позволява на организациите, чрез този лесен за работа софтуер, лесно да администрират процеса на работа си с клиентите си, обхващайки всичките му аспекти. При необходимост те могат да получават различни видове обобщени справки във връзка с администрираните данни.

EcoPro_CRM може да бъде интегрирана със счетоводната система на организацията, като по този начин позволява издаваните данъчни документи да се импортират в техния счетоводен софтуер.

EcoPro_CRM може да бъде интегрирана със софтуера на обслужващата банка, така че системата да бъде автоматично нотифицирана при получаване на плащане от клиент в банковата сметка.

[ Изпратете ни запитване за оферта ]